Groen gas met de Bio-UP

Groen gas met de Bio-UP

Bio-UPGroen gas van de boerderij met de Bio-UP

Groene energie produceren uit mest van je eigen bedrijf? Dat is nu heel aantrekkelijk! Het begint met het vergisten van mest in een vergistingsinstallatie. Hierdoor ontstaat biogas. Vervolgens werkt de Bio-UP dat gas op tot groen gas (biogas van aardgaskwaliteit). Dit gas wordt direct geïnjecteerd in het lagedruk gasnet, bij jou voor de deur. En dat is uniek! De Bio-UP heeft als eerste in de praktijk bewezen dat dit met deze technologie ook op kleine schaal lonend is.

Met de Bio-UP lever je groengas uit eigen mest!

Je minimaliseert de milieubelasting van je bedrijf op twee manieren. Ten eerste doordat je groengas produceert en ten tweede omdat bij het vergistingsproces de ammoniak- en methaanuitstoot vermindert. Hierdoor werk je aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf.

Groen gas

‘De Bio-UP blijkt in de praktijk prima te werken. De eerste keer dat ons gas aan het gasnet werd geleverd, was echt een bijzonder moment!’ Zwier van der Vegte, KTC De Marke

Wat is groen gas?

Groen gas ontstaat door biogas op te waarderen totdat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. De Bio-Up doet dit door CO2 en verontreinigingen uit het biogas te wassen. Daarna krijgt het methaan dat overblijft een toevoeging van stoffen en gassen, totdat het dezelfde samenstelling heeft als Gronings gas. De productie van groengas is schoon en het gas is hernieuwbaar, in tegenstelling tot aardgas.

In Nederland maken miljoenen huishoudens iedere dag gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. Ook in de industrie, tuin- en landbouw is aardgas een veel gebruikte brandstof. Maar de gasvoorraad is niet oneindig, dus de zoektocht naar duurzame alternatieven is noodzakelijk. Het produceren van groengas is zo’n alternatief. Je kan groengas namelijk voor precies dezelfde toepassingen gebruiken als aardgas.

Verschil groen gas en biogas

Van biogas maken we uiteindelijk groengas. Biogas is grofweg een mengsel van methaan en kooldioxide en is veelal afkomstig uit vergistingsinstallaties van GFT, rioolslib of mest en stortgas uit stortplaatsen. Dit gas wordt gezuiverd, gedroogd en op dezelfde kwaliteit gebracht als aardgas. Na deze bewerking mogen we het officieel ‘groen gas’ noemen. Het is dan een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas en kan aangesloten worden op het openbare gasnet, ongeacht de mengverhouding tussen aardgas en groengas.

Hoe veilig is groen gas?

Groen gas heeft dezelfde gebruikstoepassing als gewoon aardgas en is dan ook net zo veilig. De netbeheerders in Nederland stellen strenge eisen aan de kwaliteit van het gas dat ingevoed wordt op het netwerk. Zowel de kwaliteit van het gas, maar ook de staat van het gasnet ondergaan daarom continu grondige kwaliteitscontroles. Hierdoor blijft het groene gas dat door het gasnet stroomt schoon en veilig.

Maar ook de gebruiksveiligheid van groen gas wordt getest. Zo krijgt groen gas bijvoorbeeld een specifieke geurstof toegevoegd (TNT). Hierdoor ontstaat dezelfde herkenbare gaslucht als bij aardgas. Ook installaties die biogas opwerken tot groengas, zoals de Bio-UP, krijgen regelmatige checks en staan onder grondige veiligheidscontrole. Aan dit soort installaties voor groen gas zitten dezelfde risico’s als aan een aardgasinstallatie. Deze risico’s zijn gelukkig zeer beperkt.

Gecertificeerd groengas

Net als groene stroom wordt groengas in Nederland gecertificeerd geleverd. In Nederland geeft Vertogas namens het ministerie de certificaten ‘Garantie van Oorsprong’ (GvO) voor hernieuwbaar gas uit. Zij controleren of het groengas aan alle strikte eisen voldoet voor zo’n certificaat. Zo weet de afnemer zeker dat het groene gas ook echt groen is.

Het belang van groen gas

Volgens de Europese klimaatwet, streeft de EU ernaar om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om daaraan bij te dragen, heeft Nederland zich als doel gesteld om in de periode 2020-2030 de hoeveelheid in Nederland geproduceerd groengas te laten toenemen tot 2 miljard mᵌ per jaar. In de Routekaart Groen Gas schetst het kabinet de aanpak van dit plan. De brief noemt dat groen gas een bijdrage kan leveren aan de brede welvaart van Nederland. Maar ook: welke alternatieve instrumenten er zijn om de groengasproductie te stimuleren en met welke randvoorwaarden we rekening moeten houden. Bijvoorbeeld innovaties, locatiebeschikbaarheid, netbeheer en grondstoffen. Tot slot beschrijft de Routekaart hoe groengas kan bijdragen aan de verduurzaming van eindgebruiksectoren.

Is groen gas duurder dan aardgas?

Op dit moment is groengas duurder dan gewoon aardgas. Dit komt doordat het aanbod van groengas nog niet grootschalig is. Bovendien heeft het een intensiever productieproces dan aardgas. Voor het produceren van groengas zijn wel subsidies beschikbaar, zoals de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++). Verder blijkt het argument om groene energie en groengas af te nemen van een lokale producent bij steeds meer eindgebruikers aan sympathie te winnen. Dit drukt weliswaar niet de kosten, maar getuigt van steeds meer goodwill om uit principe te kiezen voor groengas.

Tanken bij de BoerHet prijsverschil tussen aardgas en groengas laat zich ook verklaren door het feit dat schadelijke effecten van aardgas, zoals bodemdaling en het broeikaseffect niet verrekend worden in de gasprijs.

Groengas als brandstof

“Maar kan ik dan ook groen gas tanken?” is een veel gestelde vraag. Met name de wens om landbouwvoertuigen duurzamer en groener te maken is sterk. Duurzame landbouw hangt immers samen met duurzaam transport. Door installaties als de Bio-UP is het inderdaad mogelijk om groengas op de boerderij te tanken. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan eens naar ons project Tanken bij de boer.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden van groengas? neem dan contact met ons op!